Bestuursmedelingen

9 januari 2021

Beste leden, Supporters en vrienden van het RMM

Er is nu jaar voorbij en we zitten nog midden in een lockdown tot 19 januari 2021.
Maar er gloort hoop aan de horizon, want binnenkort wordt er gestart met inenten tegen het corona virus.
En wij gaan ervan uit mits het virus onder controle komt, dat wij ook weer vrijheden van de overhied krijgen.

Mocht dit het geval zijn, dan gaan we ervan uit, dat wij in maart een informatiemiddag kunnen organiseren.
Achter de schermen zijn wij als bestuur bezig met de voorbereidingen (vergunningen etc.) voor de demo's 2021

Zodra we nadere informatie kunnen verstrekken dan laten wij  jullie dit zo spoedig mogelijk weten.

Het bestuur RMM